לתושבי הר אל-ערב הסטוריה ארוכה של מאבק ,וקשיחות שהטרור לא יכול לשבור

סויידא-סאנא

ההתקפות של ארגוני הטרור נגד כמה כפרים בפרבריה של סווידא לא הצליחו להניא רצונם של תושבי הר אל ערב הגאה ,אלא העירו בהם את רוח המאבק , ההקרבה ,והגבורה ,כמו כול העם הסורי בכול הכפרים והערים שסבלו מתוקפנות הטרור התכפירי.

בימים האחרונים עשרות צעירים מבני סווידא הצטרפו לצבא הערבי הסורי המגן על אדמתה ועל עצמאותה של סוריה,כדי להגן על החזיתות בסווידא ובמחוזות האחרים.