הממשלה הסכימה להעניק לעובדי המדינה הנקראים לשירות מילואים חלק ממשכורתם החודשית

דמשק – סאנא

הממשלה כנסה היום את ישיבתה השבועית בראשותו של ראש הממשלה ד”ר וואל אלחלקי בה דנה בהצעות לחוקים ובנושאי שירותים, שהבולטים שבהם המצב בעיר חלב בצל התקפות הטרורסטים והשירותים בערים נוספים ובעיקר בעיר דיר אלזור.

הממשלה גנתה את המעשים הנפשעים של אירגוני הטרור הסלפי בכל האזורים שהאחרון שבהם התקפת שכונות עיר חלב ברקיטות אתמול שכתוצאה להן נפלו ונפצעו עשרות אזרחים חפים מפשע.

ראש הממשלה ד”ר וואל אלחלקי אמר: ”כי מעשים נפשעים אלה באו להתנקם מהעם הסורי הלוחם והמחזיק מעמד שאינו נכנע לטרור ,להפך הוא לוחם בו בכל עוצמה” .

אלחלקי קבע כי ניצחונות הצבא ועמידות המשק הלאומי ומוסדות המדינה ,ונחישות העם הסורי להמשיך בעבודה וביצור , ולדבוק בארצו ,לא יהיו לשווא ,אלא שהם יעשו את הניצחון הגדול בעימות עם הטרור ועם תומכיו.

 הממשלה אשרה את הצעת משרד האוצר לתשלום משכורתם של עובדי המדינה הנקריאים למילואים שלא התאפשר להם להכין את המסמכים הקשורים לשכרם המגיע להם ולהעניק להם חלק במשכורתם החודשית בסכום של כ  20 אלף לירה סורית עד שיתאפשר להם לסדר את מצבם במאוחר.