מבזקים

כול אל קלמון המערבי בידיהם של הצבא הסורי וההתקוממות הלבנונית

הפריבריה של דמשק – סאנא

הצבא הערבי הסורי וההתקוממות הלבנונית הידקו שליטתם בכול שטחי אל-קלמון המערבי הגובל עם לבנון, וזאת כאשר שלטו בתלים ובמעברים שהיו מהווים דרכי אספקה עבור ארגון ג’בהת אל-נוסרה וארגוני טרור תכפיריים אחרים.

הצבא וההתקוממות הצליחו בפעולות המדויקות שבצעו בימים האחרונים לשלוט בכמה תלים כמו גבעת הבלוקוסאת דבר שאפשר להם לשלוט במהירות על תלי קירנת שמיץ אל-חוצאן, צדר אל-ערוס, תל אחמר, מעבר קירן שחאדה ומעבר חמרא- אל-קציר, המסתרעים על מרחק 550 קילו מטרים מרובעים שלא נשאר בהם שום טרורסט מג’בהת אל-נוסרה שנדחקה לצוקי אל-ג’ראג’יר שהם בטווח היריות של הצבא והתקוממות.