בהנחיתו של הנשיא בשאר אלאסד אלעמאד איוב פקד את הכוחות בפרברי אידלב וחמא

דמשק – סאנא

בהנחיתו של הנשיא בשאר אלאסד המפקד העליון של הצבא והכוחות המזוינים אלעמאד עלי אייוב רמטכ”ל הצבא עשה היום סיור בלוויתם של כמה קצינים בכירים מהמטה הכללי, במהלכו פקד את הכוחות הנמצאים בפרברי אידלב וחמא המערבי, והתעדכן במצבם ובתנאי פעילותם.

אלעימאד איוב הדגיש את חשיבות תפקידם של כוחותינו החמושים בהתמודדותם עם קבוצות הטרורסטים.