הממשלה הקימה וועדה לקביעת המדיניות הכלכלית, וראש הממשלה הורה לאוצר לבטוח הסכום הדרוש לקנית החיטה

דמשק – סאנא

הממשלה דנה היום בישביתה השבועית בנושאי שירותים וכלכלה ובראשם השירותים המוגשים לתושבי אידלב העקורים מבתיהם בשל התקפות הטרורסטים, והצעדים לשווק יבולי החיטה והשעורה.

ראש הממשלה ד”ר וואל אלחלקי קרא לגיוס כל יכולות הממשלה למען שווק יבולי החיטה והשעורה לעונה הנוכחית בהיותם יבולים אסטרטיגיים, והנחה לאוצר לבטוח הסכום הכספי הדרוש לקנית יבולים אלו שנאמד ב/80/ מילירד לירה.

בסוגית השירותים סגן ראש הממשלה לעניני שירותים ושר המנהל המקומי המהנדס עומר ע’לאוונג’י סקר את סיוע הסעד שהועבר לתושבי אריחה העקורים מבתיהם בשל מעשי הטרורסטים.

הממשלה הקימה וועדה לקביעת המדיניות הכלכלית והתאום בין המשרדים, הכוללים את משרדי האוצר, הכלכה וסחר החוץ, יושב ראש הרשות לתכנון ולשתוף-פעולה בינלאומי ונגיד בנק סוריה המרכזי.

הממשלה דנה בהצעת חוק אשור הסכם לשתוף-פעולה בין ממשלת סוריה לממשלת בילרוס שנחתם ב 9/2/2015.