ההתנגדות הלבנונית תקפה בניין לכוחות הכיבוש בהתנחלות אל-מנארה