השתלטות על שריפה ענקית שהתפשטה בבית קפה בעיר החוף הסורית ג’בלה