משרד התיירות … הכנות רבות כדי לקבל את פני עונת הקייץ … שיעור ההזמנות 100%