השקת כנס ההשקעות השני בסקטור החשמל

דמשק – סאנא

תחת הכותרת “ההשקעה באנרגיה המתחדשת ובחשמל, המנוע לפיתוח בר קיימא בסוריה” הושקה באמפיתיאטרון של אוניברסיטת דמשק פעילות כנס ההשקעות השני בסקטור החשמל.