רוסיה מגנה את פגוע הטרור נגד שגרירותה בדמשק , ומדגישה את הזדהותה עם סוריה בהתמודדות עם הטרור.

מוסקווה – סאנא

משרד החוץ הרוסי הודיע ש מוסקווה רואה שהפגוע נגד בניין שגרירות רוסיה בדמשק הוא פגוע טרור מכוון נגד השגרירות, וכי המשרד מוקיע בחריפות את המבצעים , המארגנים והמסיתים לפגוע זה , והוא מדגיש את הזדהותו עם השלטונות הסוריים שמתמודדים עם סכנת הטרור על אדמות סוריה.

בהודעה שפרסם  המשרד  אתמול הוא קרא לחברה הבינלאומית לשפוט נכון את פגוע הטרור הזה נגד הנציגות הדיפלומטית הרוסית.

בהודעה נאמר : רוסיה קוראת לכל הצדדים בעלי ההשפעה על הקיצוניים בסוריה לבקש מהם לחדול ממעשים אלה ומהאלימות בכלל במטרה ליצור התנאים הדרושים להשיג הסדר פוליטי בסוריה דרך דיאלוג סורי –סורי רחב על בסיס הכרזת ג’ניבה בשלושים יוני שנת 2012.