שר החוץ הלבנוני אומר : קבוצות הטרור באותו תלם עם ישראל

ביירות – סאנא

שר החוץ הלבנוני ג’ברן בסיל הדגיש כי ארגוני הטרור התכפירי הולכים באותו תלם עם ישראל במשור קשרת הקשרים נגד לבנון ושני הצדדים נפגשים בנקודת ההתעלמות המוחלטת מהצד השני ואי הכרתם בזכותו של בן האדם לחיות בחיים תרבותיים.

בסיל מתח בקורת חריפה על הרשלונות של הממשלה הלבנונית כלפי הדיפת הארגונים הטרורסטים בערסל ובטריפולי שבצפון המדינה .

 הוא קרא לנקוט ביד קשה נגד הטרורסטים ותומכיהם.