כוחות העזרה באש של הצבא הסורי השמידו 14 כלי רכב עם מקלעים כבדים לטרורסטים ביערות הפריפריה של מחוז אידלב

מחוזות – סאנא

בפרפריה המזרחי של חומס: חיל האוויר הסורי תקף בדייקנות מרובה את הקנים והרכוזיהם של הטרורסטים אנשי ארגון דאעש במקומות אחדים בפרפריה של פלמירה. מטוסי חיל האוויר-מסר הדובר הצבאי- השמידו כלי המלחמה והציוד האחר של הטרורסטים והכשילו את הנסיון שלהם אתמול לחדור לתוך מקומות אחדים בחוות שבצפון ובמזרח לפאלמירה, שם ערכו הטרורסטים טבחים נוראים שהביאו למותם של יותר משלושים תושבים שברובם הם נשים, ילדים וזקנים וגרשו עשרות משפחות מבתיהם כדי לגזול את החפצים שבתוכם והפכו אותם למחסנים של כלי נשק ותחמושת.

מקור צבאי הדגיש לסוכנות סאנא שיחידות העזרה באש של הצבא הסורי השמידו ארבעה עשר כלי רכב על מקלעים כבדים לאנשי ארגון הטרור גבהת א – נוסרה ביערות של מחוז אדלב.

גם במחוז דרעה הוכו הטרורסטים אנשי ג’בהת א – נוסרה הקשורים עם ישראל .

הכוחות תצפתו את התזוזות של הטרורסטים, והנחיתו עליהם מכות מדויקות שהביאו לחסולם של רבים מאנשיהם ,ולהשמידת כלי הלחימה והכרב שלהם על הדרך הקדום למחוז דרעה.

יש לציין שמגבול ירדן נרשמים מקרים רבים של חדירת טרורסטים שכירי חרב בתמיכת המשטר הירדני המארח מחנות אמונים לטרורסטים אנשי גבהת א- נוסרה וארגוני טירור אחרים, תוך תאום מלא עם חדר המבצעם שעליו מפקח המוסד הישראלי ומערכות מודיעין מפרציות ומערביות.

גם במחוז אל0חסקה לא היה מזלם של הטרורסטים טוב יותר ושם נהרגו רבים מהם והושמדו כלי הרכב והלחימה שלהם.