הערבים הסוכנים ותפקידם בהגשמת התוכנית הציונית

דמשק – סאנא

עתון אלת’ורה התיחס במאמר משלו לתפקיד של ישראל  בהצתת השריפות כדי להמשיך את תוכניתה ואת החלום הקולונלי –הציוני הגדול באיזור …דבר שמסביר במידה רבה את הסבה לתמיכתה המתמדת והמתחזקת של ישראל בטרור באיזור…

עתון אלת’ורה כתב שהבעיה הגדולה טמונה בכך שישראל ממשיכה את תוכניותיה הכבושיות שההתנחלות מהווה את התמונה הבולטת והברורה לכך תוך התמיכה הבולטת והברורה לכך תוך תמיכה וכסוי ברור על ידי משטרים ערביים  רבים שמשתתפים  באופן ישיר בהשמדת כל האזור דרך ביצוע התוכנית הציו- אמריקאית באיזור שנועדה להשתלט על האיזור , וכל זה מבלי שהמשטרים הערבים האלה לא שמו לב לכך שהם מוצבים על האג’ינדה של השנויים האמריקאיים עד לרגע המתאים שבו ישליםו המשטרים האלה ביצוע משימתם ש הטילו עליהם ארצות הברית וישראל .

מה שברור וגם וודאי הוא שהמשטרים הערבים  הסוכנים ש ממשיכים את המלחמה על סוריה ושהשתתפו ברציחתם , בפציעתם ובהגורם  של מאות אלפי סירים ,הם שותפים באופן עמוק בביצוע התוכנית הציו- אמריקאית באיזור .. ואין עוד שום דבר ש אפשר להסתיר אותו משום שהכל מתרחש בגלי ובחוצפה גסה..כתב וסכם

עתון אלת’ורה