הצבא בשתוף-פעולה עם ההתנגדות משתלט על ראס אלמערה ותל מוסה האסטרטיגי…חיל האוויר תקף קינים לטרורסטים בפרבר חומס

מחוזות – סאנא

השג חדש ליחידות של הצבא בשתוף-פעולה עם ההתנגדות הלאומית הלבנונית התבטא בהשתלטותן המליאה על רכסי ראס אלמערה, תל מוסה האסטרטיגי בהרי קלמון הצפוניים.

ארגוני הטרור הסלפי ובצוריהם התמוטטו מול המכות שהנחיתו הצבא וההתנגדות הלבנונית עליהם החל ברכסי אלג’בה דרך רכסי ראס אלמערה וכלה בתל מוסה האסטרטיגי, וכך הובסו שוב טרורסטי ג’בהת אלנוסרא ימים ספורים לתבוסתם ברכסי העירה עסאל אלוורד דרומית לקלמון. בעקבות ההשתלטות על סדרת וודים ותלים ומעברים ברכסי ראס אלמערה, השתלטו הצבא וההתנגדות על תל מוסה האסטרטיגי שגבוהו מגיע ל /2700/ ם. ובהשתלטות הצבא וההתנגדות על רכסי עסאל אלוורד, אלג’בה, וראס אלמערה, הם נמצאים כעת על סף הכרעת קרב הקלמון, והם מתקדמים כעת לעבר רכסי פליטה כדי למגר את הטרור מהקלמון ומכל התלים והוואדים שלאורך גבולות סוריה ולבנון.

בפרבר אלסווידה: גורם צבאי אמר כי יחידה מהצבא הפגיזה את מאחזי ארגון דאעש בפרבר הצפוני מזרחי של אלסווידא, הגורם הוסיף כי נהרגו ונפצעו מספר טרורסטים והושמדו רכיבים מצוידים במקלעים וטעונים תחמושת.

בפרבר דרעא: גורם צבאי מסר כי יחידה מהצבא הפגיזה ריכוזים לטרורסטים הסלפים שליד מעבר נציב בפרבר הדרומי של דרעא. ובדרעא אלבלד יחידה מהצבא בצעה פעולה מרוכזת נגד קן למפקדי ארגוני הטרור שכתוצאה לה נהרגו כל הטרורסטים שבתוכו.

בפרבר חמא :גורם צבאי מסר ל”סאנא” כי עשרות טרורסטים מארגון ג’בהת אלנוסרא נהרגו ונפצעו במבצע ליחידה נגד קינים לטרורסטים בעירה אלטאמנה בפרבר הצפוני של חמא.