הצבא תפס את מעבר אלח’רבה בקלמון ומחסל טרורסטים בפרברי דרעא וחומס

מחוזות– סאנא

גורם צבאי מסר לכתב “סאנא” כי יחידה מהצבא השתלטה בצורה מליאה על מעבר אלח’רבה, וחסלה עשרות טרורסטים, והיא ממשיכה ברדיפה אחרי שרידיהם באזור .

ההשתלטות על מעבר אלח’רבה באה שעות ספורות למגור אחרוני מאחזי הטרורסטים במחנה אלמעיצרה שבו השתמשה ג’בהת אלנוסררא לאמון טרורסטים.

בפרבר דרעא: גורם צבאי מסר לכתב סאנא כי יחידות מהצבא גרמו לאבידות ולהפסידים בקרב הטרורסים מזרחית לתל אלחרא. הגורם הוסיף כי יחידה מהצבא גרמה להרוגים ולבצועים בקרב קבוצת טרורסטים והשמידה את אמצעי הליחמה שבידיהם בפרבר הצפוני של דרעא. גם כן הגורם ציין כי יחידה מהצבא השמידה תחמושת ואמצעי לחימה בנוסף להריגת מספר טרורסטים בשכונת דרעא אלבלד. בנוסף לכך יחידה מהצבא הרגה ופצעה מספר מטרורסטי חזית אלנוסרא במחנה דרעא.

יחידות של הצבא והכוחות המזוינים השמידו קנים וכלי רכב של טרורסטים חברי ארגון דאעש בפריבריה המזרחית של מחוז חומס, וזאת במסגרת המלחמה נגד הטרור התכפירי המקבל מימון ממשטרים ומכוחות אזוריים ועולמיים העוינים לסוריה .

מקור צבאי אמר לשליח סאנא כי יחידות הצבא הרגו ופצעו כמה טרורסטים חברי דאעש והשמידו כלי רכב משורין על כול נוסעיו בפעולה איכותית שבוצעה בצפון מערב שדה הגז /אלשאער/ שהצבא החזיר לעצמו את השליטה עליו ב /6 / לחודש נובמבר בשנה שעברה.

שדות הנפט אלשאער וג’זל שבמדבר הסורי היו מטרות להתקפות טרור על ידי ארגון דאעש השודד את הנפט מבריח ומוכר אותו בשתוף פעולה עם סוחרים טורקים המקבלים הקלות והטבות ממשטר ארדוגאן הקצב, למרות החלטות מועצת הביטחון הבינילאומית המפלילות את מי שסוחר עם ארגוני הטרור בנפט ובגז.