משרד החוץ: סוריה תובעת שהאו”ם ומועצת הבטחון ינקטו בצעדים דחופים כדי להפסיק את התוקפנות של ישראל בגולן

דמשק – סאנא

משרד החוץ והתפוצות שגר שתי אגרות זהות למזכ”ל האו”ם בדבר החרמת אלפי דונמים של אדמות הגולן הסורי הכבוש על ידי הכבוש הישראלי.

האגרות שהגיעו עותקים מהם לסוכנות “סאנא” אומרות שבכך מפרה ישראל גסות את הסכמי גניבה ומתנגדת שוב להחלטות של החוקיות הבינלאומיות שתובעות מישראל לסיים את הכבוש בגולן הערבי הסורי, ולהפסיק את התוקפנות והפגיעות בכל האמנות והערכים הבינלאומיים, דרך החרמת האדמות הסוריות לטובת ההתנחלות הישראלית ולצורך פרויקטים חקלאיים וקדוחי הנפט.

הצעדים האלה של הכבוש הישראלי הם פגיעה גסה בחוקים הבינלאומיים, בהסכמי גניבה, ובהחלטת מועצת הבטחון /497/ משנת /1981/ שקבעה שהחוקים של ישראל בגולן הסורי הם בטלים ומבוטלים, ואין להם כל ערך משפטי בינלאומי.