סוריה משתתפת בפגישות סניפי הקשר ומערכות מועצת שרי הפנים הערבים בתוניסיה

תוניס – סאנא

סוריה השתתפה בפגישת נציגי סניפי הקשר ופגישת התאום של מערכות מועצת שרי הפנים הערבים במטה המזכ”לות הכללית של מועצת שרי הפנים הערבים בתוניסיה.

בהודעה שפרסם משרד הפנים באתרו האלקטרוני באנטרנט נאמר כי סוריה השתתפה בפגישה השלישית של נציגי סניפי הקשר כדי לדון בסוגיות שיש להן קשר ברדיפה פלילית ופגישת התאום ה-38 של מערכות מועצת שרי הפנים הערבים.