נאומי שני הנשיאים אל-אסד ושי ג’ין פינג במהלך הפסגה שכינסו