הבנק המרכזי קבע את שער החליפין ב-10,900 לירות לדולר