משרד החוץ והמהגרים: העם והצבא הלבנוני עמדו באיתנות בפני התוקפנות הישראלית באזור כפר-שובא

דמשק – סאנא

משרד החוץ והמהגרים הדגיש כי סוריה מעלה על נס את מאבקם של העם והצבא הלבנוני בהגנתם על ארץ לבנון מפני התקיפות הישראליות מאתמול באזור כפר-שובא.

משרד החוץ והמהגרים ציין בהודעה משלו כי העם הלבנוני עמד אתמול באיתנות ובאומץ לב בפני התקיפות הישראליות נגד הריבונות הלבנונית.

יש לציין כי הכוחות הישראליים תקפו אתמול בפצצות גז את תושבי כפר-שובא ואלערקוב שהפגינו נגד כוחות הכיבוש הישראלי שגרפו את אדמתם החקלאית.

משרד החוץ והמהגרים הוסיף כי סוריה מגנה בתוקף את התקיפות הישראליות הממושכות נגד לבנון שממחישות את התסכול הישראלי מהגבורה של אנשי ההתקוממות הלבנונית.