ראש הממשלה עומד מקרוב על העבודה בתחנת החשמל אל-רסתין ושם את הדגש על חשיבות שיפור הסקטור הזה כדי להבטיח את צורכי התושבים