שר התיירות דן עם מקביליו הסעודי והירדני בשיתוף הפעולה הדו-צדדי