הנשיא אל-אסד : בתרבות אפשר ללחום בקיצנות, בטרור ובמלחמות

דמשק – סאנא

הנשיא בשאר אל-אסד הדגיש כי ניתן לשנות את העולם באמצעות תרבות, בעזרת תרבות ניתן להילחם בקיצוניות, טרור ומלחמות, בעתיקות ותרבות יוצרות זהות, ואי אפשר באנשים בחברה יכולים להיות יציבים ללא זהות.

נאומו של הנשיא אל-אסד הגיע במהלך קבלת פניהם עם הגברת הראשונה אסמאא אל-אסד, אמש חברי נציגויות חוץ ומומחים סוריים שהשתתפו בוועידה הבינ”ל שהתקיימה בדמשק על תוצאות המחקר הארכיאולוגי וההשלכות של רעידת האדמה בסוריה .

לגבי השיטה שבה עלינו להסתכל על ההיסטוריה הנשיא אל-אסד אמר במהלך קבלת הפנים, ככל שאנו יודעים יותר על ההיסטוריה של אזור אחד, כך אנו יודעים יותר על אזורים אחרים, כי העולם בעבר היה קשור זה בזה, ואני מאמין שהעולם חי כציביליזציה אחת, לא ציביליזציות שונות, אולי ציביליזציה אחת, אבל תרבויות שונות.

הנשיא אל-אסד הוסיף כי רוב הבעיות מהן אנחנו סובלים היום נגרמות מהעיוורון שלנו לעבר, כשאנחנו עיוורים לעבר אנחנו לא מבינים את ההווה, אם איננו יכולים להבין את ההווה, לא ניתן לנו לראות את העתיד, וכשלא נראה את העתיד, נעמוד בפני בעיה גדולה וחורבן כפי שאנו רואים היום.

הנשיא אל-אסד המשיך נהגתי לפגוש פוליטיקאים רבים מכל העולם, ונהגתי לומר להם כי במקום לשלוח חיילים אם אתם שולחים חלק מהכסף שאתן מוציאים כדי ליצור בעיות, למען התרבות, אתם יכולים לשנות את העולם, והוסיף כי אנחנו יכולים להילחם בקיצוניות עם תרבות, טרור זה עם תרבות, ואנחנו גם נלחמים מלחמות עם תרבות, וככל שהמלחמות מתרבות, אנחנו צריכים יותר תרבות, עתיקות ותרבות יוצרות זהות, ואנשים בחברה אינם יכולים להיות יציבים ללא זהות, זה מה שאנחנו מבינים דרך המלחמה שלנו בסוריה, כי איבדנו חלק מהזהות שלנו חלק מהזהות מיוצגת באתרים הארכיאולוגיים שאתם מכירים,  שם הרסו את תדמור, חלק ממצודת חאלב, ואתרים רבים בסוריה, שהם אתרים בינלאומיים באמת לא רק סוריים.

הנשיא אל-אסד אמר כי חלק מהמלחמה שלנו בסוריה לא קשור ללחימה אנחנו לא נלחמים רק עם רובים, אלא אנחנו נלחמים בתרבות, אנחנו נלחמים על ידי שמירה על זהות, היא לא יכולה לשמור על זהות אם היא לא תגן על האתרים הארכיאולוגיים, המשולבים במורשת הבלתי מוחשית, אתם עוסקים בתחום המורשת המוחשית, ועלינו להשלים זאת בעבודה בתחום המורשת הבלתי מוחשית, כך נוכל להשיג שלום בסוריה.

הנשיא אל-אסד פנה לארכילוג פאולו מאטיה באומרו כי אתה אוהב את סוריה, וסוריה אוהבת אותך, עבורנו אנו רואים שסוריה כחברה, מדינה, היסטוריה ומורשת קשורות בקנה אחד עם פאולו מאטי, אתה חלק מהזהות שלנו וחלק מהמורשת שלנו היום.

הנשיא אל-אסד הצדיע לכל חברי הנציגויות הארכיאולוגיות הזרות ואמר כי אני מודה לכל אחד ואחת מכם שהגיעו לסוריה, ולחלקכם על שהייתם בסוריה, אנחנו יודעים שמעולם לא היה לך קל לבוא ולהישאר נוכח בנסיבות הקשות האלה, מכיוון שזה אזור מלחמה.

הנשיא אל-אסד סיכם באומרו כאשר אנו מדברים על היסטוריה ומורשת איננו יכולים לעשות זאת מבלי להזכיר את שמה של סוריה.

ראוי לציין כי קבלת הפנים נערכה ערב הענקת המדען האיטלקי פאולו מאטיה  מגלה האיבלה  את עטור ההצטיינות הסורי בעל הדרגה הגבוהה ביותר, שהעניק לו הנשיא אל-אסד כהוקרה על עבודותיו הישגיו בתחום, לטובת ההיסטוריה והעתיקות של סוריה.