הנשיא אלאסד מעניק אות הזכאות הסורית ממדרגה מצטיינת לארכיאולוג האיטלקי פאולו מאתייה

דמשק – סאנא

סגנית הנשיא ד”ר נג’אח אלעטאר העניקה היום את אות הזכאות הסורית ממדרגה מצטיינת לארכיאולוג האיטלקי פאולו מאתייה, שהנשיא העניק לו כאות הערכה להשיגיו החשובים בתחום הגלויים הארכיאולוגיים בממלכת איבלא, וזאת לאורך עבודה של 59 שנים, של חיפושים ומחקרים ארכיאולוגיים, שהקצה חלק גדול מחייו לעבודה בעתיקות הסוריות, ושהייה לו תפקיד גדול בהבהרת הגילויים הארכיאולוגיים הסוריים.

הענקת עיטור הזכאות הסורי ממדרגה מצטיינת לד”ר פאולו מאתייה באה במסגרת פעיליות היום השני של הוועידה הבינ”ל “למסקנות האחרונות של המחקרים הארכיאולוגיים הסוריים ושל השלכות רעידת האדמה”, שהקים משרד התרבות והמחלקה הכללית לעתיקות ולמוזיאונים, בשיתוף פעולה עם משרד התיירות והמוזיאון הלאומי בדמשק, בהשתתפות קבוצה של חוקרים סורים וזרים, בין השאר: איטלקים, פולונים, הונגרים, צ’כים וגרמנים.