הגברת אסמאא אלאסד מבקרת במרכז האיבחון והטיפול המפותח בקרינה באזור אלמזה בדמשק

דמשק – סאנא

“כאשר יש לנו חזון ברור, ותוכנית שיטתית ונחישות דעת כדי לעקוף את כל המכשולים והאתגרים, לא יהיה שום דבר בלתי אפשרי” – דברים אלה מסרה הגברת אסמאא אלאסד היום במרכז האיבחון  והטיפול המפותח בקרינה באזור אלמזה, השייך לבית החולים אלבירוני שבדמשק – מרכז שרשם התפתחות איכותית במשורי הטיפול הפיסי והפסיכי, בין השאר הכנסת מערכות מאיצים ליניאריים מתקדמות לפעילות, הנחשבות כמערכות הכי מפותחות לטיפול בסרטן בקרינה בעולם.

לגברת אסמאא אלאסד נתלוו שר ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי ד”ר בסאם איבראהים, שר הבריאות חסן אלע’באש, יו”ר הוועדה הלאומית לשלט בסרטן ד”ר ארו’א אלעזמי ומנכ”ל בית החלולים האוניברסיטאי אלבירוני ד”ר מוחמד אלקאדרי.