בהשתתפות סוריה: השקת הוועידה השלושה עשר של שרי החינוך הערבים במרוקו

רבאט – סאנא

בהשתתפות סוריה הוועידה השלושה עשר של שרי החינוך הערבים נפתחה בבירת מרוקו, רבאט תחת הכותרת “עתיד החינוך בעולם הערבי בעידן הטרנספורמציה הדיגיטלית” שאורגנה על ידי משרד החינוך והספורט במרוקו.

המשלחת הסורית המשתתפת בכנס כוללת את שר החינוך, ד”ר דארם טבאע  ומנהל האינפורמטיקה במשרד, ד”ר יאסר נוח.