איגוד הבריאות העולמי מאמץ החלטה על המצב הבריאותי בשטחים הכבושים בהם אלקודס והגולן הסורי

ז’נבה – סאנא

איגוד הבריאות העולמי מאמץ בז’נבה החלטה תחת כותרת המצב הבריאותי בשטחים הכבושים בכלל אלקודס והגולן הסורי הכבוש ,שנציגי המדינות החברות הדגישו את סולידריות מדינותיהם עם העם הפלסטיני ועם תושבינו בגולן הכבוש, כדי להתמודד עם פשעי המלחמה והפשעים נגד האנושות שמבצע הכיבוש הישראלי נגדם.

ההחלטה שאומצה במהלך המחזור ה-76 לאיגוד דורשת מהמנהל הכללי לארגון  הבריאות העולמי לשלוח משלחת הערכה כדי לעמוד על המצב הבריאותי לתושבי הגולן שתחת הכיבוש הישראלי, ובהם האסירים בבתי המעצר של הכיבוש ולהגיש דו”ח לאיגוד הבריאות העולמי בענין זה.

הנציג הקבוע של סוריה בלשכת האו”ם בז’נבה השגריר חיידר עלי אחמד הבהיר כי המדיניות המפלה השיטתית שנכפתה על ידי שלטונות הכיבוש בגולן הסורי הכבוש, והנוהגים שלהם לשנות את האופי הגיאוגרפי והדמוגרפי, וכפיית כיבושן על ידי תפיסת אדמות, עקירת בעליהם הסורים ושלילת משאבי מים לטובת ההתנחלות,  טמינת מוקשים באזורים חקלאיים ובסביבת אזורים מיושבים מהווה דוגמה נוספת להפרות השיטתיות של הכוח הכובש, והפרה של עקרונות חוקת ארגון הבריאות העולמי, שהדגישו את הזכות הבסיסית של עמים ויחידים ליהנות מבריאות ללא אפליה, ואת חשיבות הבריאות לכל העמים כדי להשיג שלום וביטחון.