מבזקים

שרת התרבות דנה עם משלחת איטלקית בדרכים להגברת שיתוף הפעולה התרבותי