השקת פעילויות וועידת העבודה הערבית בקהיר

קהיר – סאנא

בקהיר הושקו היום פעילויות המחזור ה- 49 של וועידת העבודה הערבית, באווירת שביעות רצון מורחבת לנוכח השתתפות משלחת סורית בפעילות ליגת מדינות ערב.

בשולי פתיחת פעילות הוועידה נבחר יו”ר התאחדות פועלי סוריה ג’מאל אלקאדרי לעמוד בראש צוות הפועלים בוועידה, בנוסף לנציגי צוות הפועלים ברשויות הוועידה שבו משתתפים גורמי היצור הערבים.

 המשלחות הערביות קידמו בברכה את השתתפות משלחת סוריה בוועידה כדי למלא את תפקידה בליגת מדינות ערב.

נציגו של נשיא מצריים שר העובדים במצריים חסן מוחמד שחאתה אמר כי הדברים חזרו לתוקנם בעקבות שיבת סוריה למושבה בליגה הערבית, ושם דגש על חשיבות תפקידה ההיסטורי והמרכזי של סוריה, בקידום העבודה הערבית המשותפת, כדי להשיג שאיפות העם הערבי.