מבזקים

בהשתתפות סוריה נפתחו עבודות המועצה הכלכלית והחברתית שליד הפסגה הערבית

ג’ודה – סאנא

בהשתתפות המשלחת הסורית נפתחו עבודות מפגש בכירי המועצה הכלכלית והחברתית שליד הפסגה הערבית שתתכנס בערב הסעודית ב- 19 לחודש השוטף.

המשלחת הסורית כוללת עוזרת שר הכלכלה וסחר החוץ לעניינים בינ”ל ראניה אחמד, מנהל מחלקת העניינים הערביים השגריר ד”ר ריאד עבאס, מנהל היחסים הבינ”ל ד”ר אנס אלבוקאעי והיועץ בלשכת שר החוץ אחסאן רומאן.

במהלך נאומי המשלחות המשתתפות בירכו רבים מהן על חידוש השתתפותה של סוריה בפגישות אלו, ובהם ראשי המשלחות של ערב הסעודית, לוב ועיראק, נציגי מרוקו ועומאן, וכן עוזר המזכ”ל לענייני כלכלה במזכירות הכללית של הליגה הערבית.

ראש המשלחת הסורית ראניה אחמד אמרה במהלך הפגישה כי סוריה מביעה תודה ואת הערכתה למדינות ערב שהעניקו סיוע להקל את ההשלכות של אסון רעידת האדמה על העם הסורי, אחמד הוסיפה כי סוריה מקדישה תשומת לב רבה לחזרתם של עקורי המלחמה לערים ולבתיהם, ועניין זה מחייב להפעיל את התנועה הכלכלית באזוריהם על ידי עידוד הקמת מפעלים קטנים ובינוניים במגזרים שונים, לתמוך בכך ולספק מתקנים לחברות זרות המעוניינות להשקיע בסוריה.

אחמד הצביעה על הצורך בקבלת החלטה המאפשרת להגדיל את מספר המדינות המיוצגות בתחומי ניהול חברות משותפות ומוסדות פיננסיים ערביים, ובכך לתרום למתן אפשרות לבעלי מניות בינוניים וקטנים להשתתף בגיבוש וקבלת החלטות, ולעודד חברות אלה להקים לעצמן פרויקטים בסוריה.

אחמד קראה לפעול להסרת הגבלות מכס על תנועת סחר פנים-אזורי, באופן שיעצים את תפקידו של אזור הסחר החופשי הערבי רבתי בפיתוח הכלכלי הערבי.

בתחילת מושב הפתיחה של הישיבה הדגישה ראש המשלחת האלג’יראית לילה בוח’ארי כי ישיבת המועצה היום מקבלת את חשיבותה מהעובדה שהיא דנה בסוגיות כלכליות וחברתיות הקשורות למציאות של החברות הערביות שלנו, והיא מתקיימת בנוכחות משלחת הרפובליקה הערבית הסורית.

בנאום ממלכת ערב הסעודית התייחס יו”ר המושב עבד אלמוחסן סעד ח’לף, לחשיבות האינטגרציה הכלכלית בין מדינות ערב להרחבת מרווח הגמישות בהתמודדות עם אתגרים וסיכונים, מה שמצביע על הצורך לעלות עם החלטות שיקדמו את הפעולה הכלכלית הערבית במאמצים משותפים של כולם, באופן שיסייע לקדם את העבודה הערבית המשותפת.

עוזר מזכ”ל וראש תחום רווחה במזכירות הכללית של הליגה הערבית היפאא אבו ע’זאלה אמרה כי יש חשיבות מיוחדת לעבודת ההכנה ולמפגשים לקראת הפסגה, שכן הם עדים להשתתפות המשלחת הסורית, אשר אנו מברכים במיוחד, ומציינים את הצורך להכין את סדר היום של המועצה, המבוסס על סדרי העדיפויות של פעולה משותפת וקידום העבודה הכלכלית הערבית, כדי לתרום לתהליך הפיתוח הערבי.

המפגש כלל גם ישיבה סגורה במהלכה נדונו ואושרו טיוטת סדר היום ומספר טיוטות החלטות כלכליות ערביות.

בהצהרה לכתב סאנא לאחר הפגישה, הדגישה עוזר שר הכלכלה ראניה אחמד את חשיבות השתתפות המשלחת הסורית, והבהירה כי נדונו ההתפתחויות והיבטים כלכליים וחברתיים והוחלפו דעות, תוך הדגשה על הצורך להשתתף בהחלטה – ביצוע זה צריך לבוא לידי ביטוי בפיתוח העבודה הכלכלית הערבית המשותפת.

ראוי לציין כי מועצת הליגה הערבית תקיים את ישיבתה ברמת הפסגה במושב הרגיל של ה- 32 ב- 19 במאי, בנוכחות מנהיגים, מלכים וראשי מדינות ערב וראשי משלחות משתתפות.