האומן הכוכב באסם יאכור חוגג את הקריירה האומנותית שלו