מדלית זהב לסוריה באליפות העולם להרמת משקולות לקטגוריה הצעירים