הנשיא אל-אסד לשרים החדשים: שינוי האנשים אינו מטרה לעצמה אלא כלי לקדום תפקוד העבודה וטיבה

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הדגיש כי שינוים של האנשים אינו מטרה לעצמה, אלא כלי לקדום תפקוד וטיב העבודה במשרדים ובמוסדות, וציין כי שאלת השינויים אינה קשורה בשימותיהם של האנשים, אלא ביכולתם להשיג השגים חדשים במשרדיהם ובמוסדותיהם, בהתאם למצב האוביקטיבי הקיים, וגם ביכולתם לבנות ארגוני עבודה שמחזקים את תפקודם, ויוצרים דינמיות בתפקוד המוסדות.

הנשיא אל-אסד ראה במהלך פגישתו עם השרים החדשים, לאחר שהשביעו אימונים בפניו, בנוכחות ראש הממשלה חוסין ערנוס, כי העבודה הבין-משרדית טמונה ביכולתם לתאם בין האפשריות והמצב זה מצד, ובין הרעיונות והמדיניות מצד אחר, ודבר זה מצריך נהולם של המשאבים בשיטה צודקת והוגנת כדי לבטוח להינות מהטוב שלהם, ולהשקיע את ההזדמנויות האפשריות בשיטה איפקטיבית, ודבר זה קשור בשאלת הגדרת העדפויות של העבודה והיסודות שממנה יגזרו עדפויות אלו, וקבע כי כאשר המשרדים יגדירו את מדיניותם, היא צריכה להיות מתאימה למדיניות הממשלה.

הנשיא אל-אסד הדגיש את חשיבות המגע עם התושבים, משום ככל שידיעתם של התושבים מתרחבת, אז הם יכולים להבין את הליכי הממשלה ומדיניותה, ובה בעת צריך שלא להיות סלחניים בנושא השחיתות, משום אין די בכך שהאחראי יהיה איש יושרה, אלא שהוא צריך להיות מוכשר ללחום בשחיתות בתוך משרדו, וקבע כי הצלחת הממשלה טמונה בהשגת הצדק ובאכיפת החוק על כולם.