קוזניצובא בלטקיה : ממשיכים לשתף פעולה עם סוריה בתחום הבריאות

לטקיה – סאנא 

סגנית ראש מועצת דומא ברוסיה אנא קוזניצובא שהיא גם כן סגנית מזכ”ל הוועדה המרכזית של מפלגת רוסיה המאוחדת והמשלחת הנלווית אליה, ערכו ביקור בבתי החולים האוניברסיטאי ( תשרין ) שבמחוז לטקיה והדגישה את המשך שיתוף הפעולה עם סוריה מבחינת כל הסקטורים, כולל בכך זה של הבריאות.