מבזקים

סבאע’ במהלך פגישתו עם משלחת פרלמנטרית רוסית: יש חשיבות לקידום היחסים הפרלמנטריים הסוריים-רוסיים

דמשק – סאנא

יו”ר מועצת העם חמודה סבאע’ נועד היום עם משלחת פרלמנטרית רוסית בראשותה של סגנית יו”ר מועצת הדומה הרוסית אנא קוזניצובא וסגנית מזכ”ל הוועדה המרכזית של מפלגת רוסיה הפדרצית.

סבאע’ שם דגש במהלך הפגישה על חיזוק וקידום היחסים הפרלמנטריים הסוריים-רוסיים, וקידומם לרמות גבוהות, וציין את נכונות מועצת העם לחיזוק קשרי שיתוף הפעולה והתיאום עם מועצת הדומה לטובת שתי הארצות הידידות.

קוזניצובא מצידה שמה דגש על חשיבות קידום היחסים הפרלמנטריים הסוריים-רוסיים, אם מבחינת חלופי מומחיות ואם מבחינת ביקורי הגומלין, והמשך שיתוף הפעולה בין שני הצדדים בוועדות המעוניינות בדבר.