הנשיא אלאסד לשרי החקלאות הערבים המשתתפים בפגישה המרובעת.. אין ביכולתן של המדינות להשיג הסתפקות עצמית לבדן בתחום המזון

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אלאסד קיבל היום את פניהם של השרים המשתתפים בפגישה המרובעת של שרי החקלאות הערבים של “ירדן, עיראק, לבנון וסוריה”, אשר נעלה את פעילותיה אתמול בדמשק.

הנשיא אלאסד הדגיש כי המשברים הכלכליים והמדיניים, והמשברים האחרים שנתקלים בהם עמי העולם, הוכיחו כי אין באפשרותן של המדינות להשיג לבדן הסתפקות עצמית בתחום המזון, ואין פתרון מלבד ההתלכדות החקלאית, ובעיקר בחברות החקלאיות, וציין כי למרות ההתקדמות הטכנולוגית, הרי האתגרים הנוספים שהם פועל יוצא לשינוי באקלים שנצבים בפני מגזר החקלאות, מצריכים מאמצים אזוריים משותפים, בכדי להפחית את ההשפעות השליליות של השינויים במגזר החקלאות, ולשמור מגזר זה, בהיותו מקור מרכזי להכנסה, ליצור ולהשגת ביטחון מזון לעמים.

הנשיא אלאסד ראה כי מזכר שיתוף הפעולה החקלאי שעליו חתמו 4 המדינות יוצר אסטרטיגיה משותפת לשיתוף פעולה בין ארצות ערב, ובמקרה ששתוף פעולה זה יתרחב וישתתפו בו מדינות סמוכות, בוודאי שנמצא רשת ביטחון חקלאי, ומזון לטובת עמי האזור.

הנשיא שם דגש על כך כי חרף כל הבעיות שנתקל בהן המגזר החקלאי, הוכיח שהוא משרת את היציבות בארועי המהומות האזוריות והבינ”ל, לכן החקלאות צריכה להיות החשובה ביותר במגזרי העבודה והיצור, שבהם דובקות מדינות ערב ועושות לפיתוחם כדי ליצור הזדמנויות של השקעה בכל צדדי מגזר זה.

שרי החקלאות מצידם ראו כי החתימה על הסכם ההבנות מהווה צעד אפקטיבי לגיבוי האסטרטיגיות המושתפות של 4 המדינות, לטובת שאלות ביטחון המזון, המסחר והחקלאות בין מדינות אלו, וזאת כצעד ראשון, ושמו דגש על חשיבות העבודה לפי האסטרטיגיות החקלאיות שיושגו על ידי המזכר שיבטח את זרימת המוצרים החקלאיים ויקל על סחר החלפין.