מבזקים

אלהלאל דן עם סגן יו”ר מועצת הדומה הרוסית בהידוק ההתקרבות הפרלמנטרית ושיתוף הפעולה עם מפלגת רוסיה המאוחדת

דמשק – סאנא

סגן מזכ”ל מפלגת אלבעת’ הערבי הסוצילסטי המהנדס הלאל אלהלאל דן היום עם סגן יו”ר מועצת הדומה הרוסית אנא קוזוניצובא והמשלחת הפרלמנטית הרוסית הנלווית אליה, בחיזוק ההתקרבות הפרלמנטרית בין שתי הארצות ושיתוף הפעולה בין הפלגה לבין מפלגת רוסיה המאוחדת.

המהנדס הלאל שם דגש על עומקם של היחסים בין שתי הארצות ושני העמים הידידים, וכי הצמרות של שתי הארצות מחזקות אותם, בהיותם יחסים אסטרטיגיים מצוינים וטובים ביותר, שמהווים דוגמה למופת לכל העולם, וציין את תפקודם של הידידים הרוסים בהתיצבותם לצידה של סוריה הן במהלך מלחמת הטרור המערבית שנוהלה נגדה, והן במהלך טרגית רעידת האדמה.