מבזקים

מזכר הבנה ליישום אינטגרציה חקלאית בין סוריה, לבנון, ירדן ועיראק