מח’לוף דן עם סגן שליח האו”ם בהתפתחויות רעידת האדמה וצורות הגיבוי האפשריות

 דמשק – סאנא

יו”ר הוועדה העליונה לסעד ושר המנהל המקומי והסביבה המהנדס חוסין מח’לוף דן עם סגן שליח האו”ם לסוריה ד”ר נג’את רושדי בהתפתחויות האחרונות ובמצב הנוכחי בגין רעידת האדמה שהיכתה בסוריה ב- 6 לפרואר שעבר, ובצורות הגיבוי שאפשר להגיש בשלב ההבראה המוקדמת, במקביל לסיוע שמגישים ארגוני האו”ם כדי לספק את המצרכים האנושיים החינויים לניזוקים מרעידת האדמה.

מח’לוף הצביע על העלייה במצרכים בגין רעידת האדמה, ועל האתגרים הגדולים שהיו תוצאה לתנאי מלחמת הטרור נגד סוריה, והסנקציות המוטלות על העם הסורי, דבר שהביא למחסור במערכות, בנוסף לגניבת המשאבים על ידי הכיבושים האמריקני והטורקי, וציין כי דברים אלו מצריכים שלוב מאמצי הממשלה והשותפים הבינ”ל והלאומיים כדי לספק את המצרכים והשרותים, בנוסף לשיקום התשתיות שנגרמו להן נזקים.

רושדי מצידה הדגישה את חשיבות ההליכים שעושה ממשלת סוריה בשיתוף פעולה עם כל השותפים, ושמה דגש על הצורך להגיש סיוע אנושי לניזוקים בכדי לעמוד בפני השלכות רעידת האדמה, ולאפשר להם לחזור לחייהם הנורמליים, וציינה כי ביקורה בסוריה אפשר לה לבדוק את הנזקים ואת מצרכי המשפחות, והדגישה שתעשה לעדכן את גופי התורמים במצב, כדי לסייע בסיפוק הגיבוי הדרוש במסגרת תוכנית ההבראה.