האישה ותפקידה בקהילה בסמפוזיון שאורגן במרכז ההשכלתי בחומס