פלסטיני אחד נפגע כשנתקף על ידי מתנחלים בעיר אל-קודס הכבושה