מבזקים

מברקי הזדהות עם סוריה ממנהגי מדינות ערביות וזרות

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד קיבל מברקי הזדהות ותמיכה ממנהיגי מספר מדינות ערביות וזרות בגין רעידת האדמה שלה נחשפה סוריה.

נשיא תונסיה קיס סעיד הביע את הזדהותו עם סוריה, והדגיש כי תונסיה מוכנה לעמוד לצדו של העם הסורי בטרגיה הזו ולהגיש לו סיוע כדי לעקוף את השלכותיה.

נשיא ניקאראגוא  דאניל אורתיגא הביע את הזדהות ארצו עם העם הסורי ותמיכתה במאמץ המוסדות הסוריים כדי לעקוף השלכות אסון זה .

נשיא אוזפקסטאן שוקת מירד’יאניף הביע לנשיא ולמשפחות הקורבנות את תנחמיו, ואחל החלמה דחופה לנפגעים.

נשיא אבכזיה אסלאן מאגניא הביע את תנחמויו לנשיא אל-אסד ולקרבנות רעידת האדמה, ואחל החלמה דחופה לפצועים .

נשיא צפון קוריה קים גונג וון הביע את תנחמיו לנשיא אל –אסד והביע את בטחונו בכך כי סוריה תעקוף נזקי אסון זה .

אפיפיור הוותיקאן פרנסיס הביע לנשיא אל –אסד את צערו הרב בגין האבידות וההפסידים הגדולים שהיו פועל יוצא לרעדת האדמה, והביע את הזדהותו עם הנזוקים מהאסון .

קארקין השני פטרירך קאת’וליקוס כלל הארמנים הביע לנשיא אל –אסד ולעם הסורי את צערו בשל אסון זה, והביע את הזדהותו עם משפחות הקורבנות, ואחל החלמה לפצועים.