מבזקים

התאחדות הסופרים הערבים הפסיקה את כל פעילותיה והחליטה להגיש סיוע לנזוקים מרעידת האדמה