משרד החינוך : הפסקת הלימודים בבתי הספר עד סוף השבוע