נבחרת צעירות סוריה לכדור סל התגברה על מקבילתה הפלסטינית באליפות מערב אסיה