זכרובה : כוחות מדינות האיחוד האירופי נמצאות באוקראינה זה זמן ארוך