שי הונגוי שגריר בעל סמכות של סין בסוריה

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד קיבל היום את כתבי האמנתו של שי הונגוי כשגריר בעל סמכות של סין ברפובליקה הערבית הסורית, אחרי-כן קיבל את פניו, ובמהלך הפגישה הדגיש את עומקם של היחסים ההיסטוריים בין סוריה לסין ואת הערכת סוריה לעמדות סין התומכות בה עת הלוחמה בטרור ונגד ההליכים השרירותיים החד-צדדיים הלא איתיים והלא הומניטריים אשר הטיל המערב על סוריה בפרט ועל עמי העולם בכלל.

גם כן אמר אל-מוקדאד כי סוריה מודה לסין על הסיוע הגדול ובמיוחד בשלב חידוש בניית מה שהשמיד הטרור ברחביה.

השגריר הונגוי הביע שמחה רבה נוכח מינויו בסוריה והעלה על נס את עמדותיה התומכות בסין נגד כל ניסיונות ההתערבות בענייני הפנים שלה, הוא הדגיש את מוכנות ארצו לחזק את שיתוף הפעולה עם סוריה בתחומים המדיני, הכלכלי והתרבותי בהתאם לשאיפות ואינטרסי העמים של שתי הארצות הידידות.