סוריה תשתתף בעבודת המועצה המבצעית של ארגון הבריאות העולמי

דמשק – סאנא

המושב ה-152 של המועצה המבצעית של ארגון הבריאות העולמי יפתח היום בז’נבה, בהשתתפות סוריה ויימשך עד ה-7 לחודש הבא.

ראש המשלחת הסורית שר הבריאות, ד”ר חסן אל-ע’בש, אמר לכתב  סאנא כי המשתתפים במושב ידונו בנושאים הקשורים לבעיות בריאות הציבור ברמה העולמית, לרבות טיוטת האסטרטגיה העולמית בנושא מניעה ובקרה של זיהומים, איחוד שמות המכשור הרפואי, סיווגם, קידודם, תקנון שמותיהם בינלאומית וחיזוק מוכנות הארגון והמענה למצבי חירום בריאותיים והיכולת לעמוד בהם.