מועצת העם התחילה לדון בהצעת חוק לתיקון הצו בדבר מס בולים