וועדת ענייני האסירים מזהירה מפני הדרדרות מצבם הבריאותי של שני אסירים בבתי המעצר של הכיבוש

אלקודס – סאנא

וועדת ענייני האסירים והמשוחררים הפלסטינים  הזהירה מפני הדרדרות מצבם הבריאותי של האסירים ו’ליד דקא ועלי חסאן שבבתי המעצר של הכיבוש הישראלי, בשל מדיניות ההזנחה הרפואית המכוונת.

הוועדה קראה למוסדות האינושיים הבינ”ל ולצלב האדום להתערב מייד, ולהפעיל לחצים על הכיבוש כדי להפסיק את הפרותיו השיטתיות נגד האסירים, בין היתר דיכויים, עינויים פיסיים ופסיכיים, ומדיניות ההזנחה הרפואית, באווירת כליאה טרגית ותוך הפרת החוקים וההרגלים הבינ”ל שבעד זכויותיהם.